Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2020 21:22, số lượt xem: 180

Biển lặng, chiều nay biển lặng tờ,
Một mình trước biển, chút ngây thơ.
Trông vời vũ trụ trời xanh thắm,
Ngó lại bàn chân cát trắng phơ.
Gió giỡn bóng hồng xinh ngỡ mộng,
Sóng vờn mắt biếc đẹp như mơ.
Này ai dáng chuẩn, vô cùng chuẩn,
Ối kẻ vì ai phải thẫn thờ.

17/5/2020