Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2019 19:46, số lượt xem: 149

Một vòm hang động giữa tầng không,
Được chống lên cao bởi trụ đồng.
Nắng chiếu loang loang vầng nắng tía,
Mây ken vạt vạt đám mây hồng.
Muôn hình lạ nhỉ thiên nhiên xếp,
Vạn trạng khen thay tạo hoá chồng.
Càng ngắm càng say càng lại thấy,
Anh chàng thượng đế cũng là ngông!

9/12/2019