Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2020 09:20, số lượt xem: 171

Bạn tôi thứ bảy chạy xe ôm,
Cô-vít không ôm đói thối mồm.
Nên chỉ cà phê còn thoải mái,
Còn như khoai sáng chỉ từng hôm.
Không mơ bữa bữa rau dưa nhút,
Đâu ước ngày ngày thịt cá tôm.
Thương bạn mong ngày cô-vít hết,
Để mà thứ bảy chạy xe ôm. Hi...hi...

18/4/2020