Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2021 22:14, số lượt xem: 81

Bạn tôi chắc hẳn rất cần cù,
Trồng cấy như này chổng cả khu.
Sớm tối nắng mưa cùng giá rét,
Đêm hôm gió bão với sương mù.
Chứ lười thì chẳng vườn rau, lại,
Mà nhác đòi đâu rổ nấm, dù.
Có rộng mảnh vườn như kia ấy,
Cũng đành là chỗ buộc cân tru.

07/10/2021