Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2021 16:30, số lượt xem: 108

Wake up bèn pha một ấm trà,
Rồi vừa nghe nhạc, vửa nhâm nha.
Trách con cô vít tung hoành khắp,
Khiến nỗi thằng ta lặng lẽ nhà.
Thường vẫn bạn bè sôi động thế,
Nay ngồi đối ẩm lẽ này a?
Zalo nhắn bạn: friends, not,
Bạn đến, rồi vui một cuộc, chà…!

07/8/2021