Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2020 20:29, số lượt xem: 391

Bước đến nhà em bóng xế tà,
Bố em đi vắng, chó xông ra.
Năm con, rồi nữa, năm con nữa
Bỏ mẹ con rồi, ối mẹ cha!

Loay hoay đứng giữa chó, và em
May quá, mẹ em quát: ẹ hèm
Lũ chó, mười con liền lủi lủi
Ung dung thẳng tiến bước vô rèm.

Từ bé sinh ra khiếp chó rồi
Yêu nhà lắm chó, khổ thân tôi
Từ mai, nghĩ bụng, đi mua bã
Quẳng mẹ nhà em, lũ chó tồi.

Em bảo, dạ không, chó cũng hiền
Bố em mới khó nghĩ mà điên
Xương khô anh quẳng, quen bầy chó
Nhưng bố, gặp anh, nện chết liền....

18/4/2020