Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2019 22:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 12/01/2019 08:39, số lượt xem: 89

Bãi Bè, cát trắng, sông xanh
Vác giang, bó nứa đã thành chuyện xưa...

Tôi về bến cũ chiều mưa
Đò ngang đâu nhỉ, tôi chưa sang đò?

Đò ngang đâu nhỉ mấy o
Cho tôi sang với về cho kịp chiều?

O nào, bến vắng, cô liêu
Tịnh không không một bóng kiều quanh đây

Eo thon, bắp nõn, dáng gầy
Khom lưng giặt váy, xưa vầy, nay đâu?

Xa xa cuối bến nhịp cầu
Bắc ngang bỏ mặc âu sầu bến xưa

Bỏ tôi, bỏ mặc chiều mưa
Chơ vơ bến vắng, tôi chưa sang đò...

Vâng cầu tiện lắm mấy o
Nhưng xin gọi giúp chuyến đò được không?

Chiều nay tôi muốn sang sông
Đò ngang một chuyến bềnh bồng năm nao

Để tôi về lại thưở nào
Bãi Bè tấp nập, ồn ào nứa, giang

Để tôi về lại nơi đang
Quạt lò vôi hến mấy hàng nơi đây

Để tôi kịp chuyến đò đầy
Cạn sông xuống đẩy dô hầy mà vui...

Tôi nhìn bến vắng ngậm ngùi
Cảnh xưa, người cũ đã lùi biệt tăm

Những người dĩ vãng xa xăm
Ai còn, ai đã muôn năm hỡi người?

11/01/2018
Bãi Bè: Tên một bến sông Ngàn Phố.