Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2020 20:18, số lượt xem: 225

Bây giờ thầy giáo với con buôn,
Nhập hẳn vào nhau một xác luôn.
Sáng giảng khô môi trông cũng tủi,
Chiều rao khản giọng nghĩ hơi buồn.
Chúc buôn suốt tháng buôn không ế,
Chúc giáo quanh năm giáo có hồn.
Năm mới xoè tay khoe nắm bạc,
Giỏi buôn, vững giáo, ắt tiền muôn!

01/01/2020