Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2019 09:07, số lượt xem: 161

Anh chàng thượng đế cũng là ngông,
Giả đá bằng mây cũng xếp chồng.
Lát lát vụng về tay chưa khéo,
Ken ken lởm chởm trí còn nông.
Bình minh nắng chiếu ồ muôn sắc,
Tảng sáng trời đan ấy vạn hồng.
Vụng thế nhưng mà sao khéo thế,
Anh chàng thượng đế vụng, à không!

10/12/2019