Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2017 08:41, số lượt xem: 411

Anh đã về quê em lắng tai nghe các bô lão kể chuyện xưa đi theo Đảng rào làng chiến đấu
Anh đã ra đồng vắng ngồi một mình nghe nhịp thở của đất thì thào kể anh nghe câu chuyện hơn bốn nghìn năm qua đất đã thấm đẫm biết bao máu, nước mắt, đất đã trộn lẫn và hoà tan biết bao xương thịt của cha ông
Anh cũng đã lắng tai nghe cây lúa củ khoai tự kể chuyện mình nhu mì cần mẫn mỗi năm vài ba vụ nuôi sống tổ tiên dòng giống Lạc Hồng trường tồn vĩnh cửu vượt qua những thời điểm khó khăn gian khổ nghìn năm Bắc thuộc, trăm năm Pháp thuộc, giặc nội xâm giặc ngoại xâm, mưa bom bão đạn, thiên tai bão lụt, giặc đói giặc dốt dày xéo làng ta
Anh đã về với làng quê em thanh bình yên ả nơi có những người nông dân hiền lành chất phác chăm chỉ một nắng hai sương cuốc bẫm cày sâu trên những mảnh đất thửa ruộng tự ngàn đời truyền lại
Anh đã về đằm mình trong điệu hát lý câu dân ca, trong tiếng võng của bà lời ru của mẹ cho em lớn lên đi khắp bốn phương vẫn luôn giữ trọn lời thề là hãy sống sao cho trọn tình vẹn nghĩa
Anh đã về và cũng đã nghe câu chuyện về những dự án…