Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2020 17:14, số lượt xem: 142

Giết mổ hay mà giáo cũng hay,
Hươu nai làm thịt cứ luôn tay.
Mánh ni ba lạng, vâng, cô ấy,
Chỗ nớ dăm cân, dạ, bác này.
Dạy lắm mềm môi buôn sẽ dẻo,
Buôn nhiều đẫy bạc dạy càng say.
Hỏi thầy bán thịt anh hàng thịt,
Ai thủ vai ai suốt tháng ngày?

02/1/2020