Tưởng quên nào đã có quên
Trường xưa ngày cũ mông mênh nỗi niềm
Dáng người đã khắc vào tim
Ba trăm năm nữa còn duyên hẹn hò