Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2018 20:36, số lượt xem: 324

Một buổi vườn chiều cúc hoạ mi,
Bỗng đâu sà xuống biết bao dì.
Dì nào dì nấy tươi hơn hớn,
Hoa nọ hoa kia trắng tí ti.
Hoa chỉ nhỏ nhoi và khiêm tốn,
Dì thì đài các với kiêu kỳ,
Mân mê bức ảnh mà không chán,
Ai đẹp hơn ai khó thể bì!

Đề một bức ảnh bạn bè trên facebook
25/12/2018