Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/12/2019 19:59, số lượt xem: 146

Dạ vâng, Canh Tý, lại sang xuân,
Khốn cả nhân gian, khốn cả thần.
Thừa bạc dư tiền ham tống cựu,
Đói cơm rách áo hãi nghinh tân.
Âm ty nhao nhác hương cùng khói,
Trần thế rình rang xếp với dân.
Ước nhỉ năm nào không phải tết,
Để không lo lắng, khỏi phân vân.

23/12/2019
(Bài hoạ thơ)