Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2018 15:50, số lượt xem: 317

Ơn trời ban cái Tết dương
Eo ôi nghỉ những dễ thương, bốn ngày
Bày tau chuẩn bị về bay
Sơn Hoà thẳng tiến ta say bựa hè?

Bày mi gọi hết bạn bè
Kính mời cả xóm bét nhè cấy hây
Coi như tổng kết Tết Tây
Cụng lâu chưa được sum vầy bà con.

Tau thì tau vẫn uống ngon
Chưa tra mô nạ, bay còn rứa ni?
Riệu quê ta hẳn, can chi
Say xong ngủ giấc lại nhi chưa hè?

Theo bay thì nên thịt me
Hay là thịt lợn? Ga nghe hắn thường
Thịt dê cụng được, tau nhường
Cho bay nhà quyết tau đương ngập ngừng

Mần chi cụng được nhưng đừng
Có bôi bác quá dễ chừng kém vui
Khi xưa đói khổ xậm xùi
Bây giờ ăn uống lui cui họ cười

Nhờ bay tau gặp mọi người
Vừa nghị đến đó hắn tươi cả ngài
Đừng nha để thiếu một ai
Tết dương gặp nhé,
Thôi, bai đạ hè!

Tất niên Tết dương lịch thôn Đông Mỹ chiều 30/12/2018
21/12/2018