Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2018 07:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 05/09/2018 10:20, số lượt xem: 263

Xe khách sáng nay 9 chỗ ngồi,
Đón đưa riêng mỗi một mình tôi.
Rộng đường xe chạy thênh thang vút,
Giữa mộng tôi say chạng háng ngồi.
Xưa nhỉ rèo tru coi sướng nhất,
Nay hè cưỡi xế thấy thường thôi.
Nhân gian cuộc sống nhiều thay đổi,
Quê cũng giờ đây cũng sướng rồi.

04/9/2018