Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2018 22:28, số lượt xem: 240

Tết ni về nhởi được khung bay
Được nạ, rứa răng được mấy ngày
Chi hẹ, ba ngày răng ít vậy
À ừ, bảy bựa rứa mì hay
Me nha, nỏ thiếu, kêu liền nạ
Dê á, rành nhiều, gọi có ngay
Riệu gạo ở nhà cò nói nựa
Lạ chi, bay chỉ chút là say.

06/02/2018