Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/12/2019 21:28, số lượt xem: 255

Có năm là:

Cặm cụi quanh năm kiếm chẳng nhiêu,
Cuối năm tiền bạc cứ liêu xiêu.
Người ta đón tết xênh xang sướng,
Mình nhẽ mừng xuân đạm bạc điêu.
Thành thử sắm sanh cần phải cố,
Nên là vay mượn cũng đành tiêu.
Vui ba ngày tết lo sau tết,
Trả nợ quanh năm suốt tháng, liều!

Cũng có năm là:

Túc tắc quanh năm kiếm lại nhiều,
Cuối năm khốn khổ nghĩ trò tiêu.
Sơn hào hải vị vơi không lắm,
Quế phụ sâm nhung hết chả nhiêu.
Nhà cửa sắm sanh thừa mứa cách,
Ăn chơi du ngoạn thiếu gì chiêu.
Mà rồi chẳng hết, tiêu không hết,
Ngồi nghĩ cách tiêu khổ đủ điều.

Nên bây giờ là:

Chẳng nghĩ quanh năm chẳng nghĩ nhiều,
Tiền nong chẳng thiết thiết gì tiêu.
Sáng ly trà mạn nghe rằng sướng,
Chiều cóng bia hơi cảm thấy phiêu.
Tết đến cành đào coi như đủ,
Xuân sang chút rượu đã là yêu.
Nhiều hay ít bạc không hề xoắn,
Đỡ kiếm, đỡ tiêu, đỡ đủ điều.

Thơ vui
16/12/2019