Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2017 08:52, số lượt xem: 289

Đời người ngồi nghĩ cũng là
Hay hay dở, nỏ biết nha, bạn hè
Sinh ra thì khóc oe oe
Chăm bẵm, bú mớm toét nhoè, lớn lên.

Đi học lớp dưới, lớp trên
Có đứa dốt, có đứa hên, hơn người
Có đứa thì thật là lười
Có đứa chăm chỉ, rành mười mới kinh.

Đi làm rồi cũng linh tinh
Đứa may mắn, thoắt biến hình, thành quan
Đứa thì lận đận hoàn toàn
Cò học rành giỏi, chăm ngoan, ra gì.

Nhà giàu nứt đố ấy chi
Nhà nghèo kiếm miếng ăn thì lắt lay
Nhà thì cười nói suốt ngày
Nhà thì cãi vã, tao mày gớm ghê.

Mấy chục năm cuộc đời tề
Rồi thì lũ lượt cùng về âm ty
Cùng chôn dưới đất ấy chi
Hay hay dở, đến lúc ni, hết rồi.

Người ta hay bảo thôi thôi
Không không, sắc sắc, than ôi, cần gì
Bỏ tham, bỏ hết sân, si
Hạnh phúc tìm đến tức thì đời ta
Nói thì nói thế ấy mà
Đố ai bỏ được tham nha, trên đời.

26/11/2017
Chú thích: nỏ biết nha-không biết được; bạn hè-bạn à; rành mười mới kinh-toàn điểm mười mới kinh; cò học rành giỏi-có học rất giỏi; cuộc đời tề-cuộc đời ấy; lúc ni-lúc này.