Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2020 16:15, số lượt xem: 107

Rồi một ông bố nữa
Nhử thịt chó, cóc cần
Thằng bé tôi tiu nghỉu
Mặt mấy hôm thối đần.

Bèn nghĩ ra một mẹo
Là xoay qua thuốc lào
Vùng quê tôi nghiện nặng
Chẳng sót ông bố nào.

Tôi gửi bạn Thanh Hoá
Mua một cân, nhử dần
“Lão” lấy làm khoái lắm
Hút xong là sướng rân.

“Lão” hỏi con gái “lão”
Thuốc này mua của ai
Mà cha hút cha thấy
Có một không có hai.

- Dạ thưa của anh ấy
Yêu con tự thưở nào
Và cũng rất yêu bố
Nên mới mua thuốc lào.

“Lão” rít lên: - Của nợ!
Nhưng thuốc lào rất ngon
Thôi con bảo với nó
Định thế nào, tuỳ con...

Hi..hi.. xong

19/4/2020