Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 09:28, số lượt xem: 189

Đường xa thăm thẳm mịt mờ sương,
Lạnh lẽo thân ai bước dặm trường.
Cố quận sau lưng lòng khắc khoải,
Tương lai trước mặt dạ thê lương.
Đồng xanh bát ngát trùng kêu, oải,
Cánh lúa mênh mông cuốc gọi, thương.
Ngẫm cảnh trần ai u ám quá,
Làm sao cho hết nỗi buồn vương?

27/12/2021