Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2020 22:07, số lượt xem: 118

Bên ruộng lúa, bên ao su
Đồng Vực ta đó mịt mù ngày xưa
Ngày xưa đường vẫn còn chưa
Đổ bê tông, vẫn nắng mưa bùng nhùng.

Ảnh em đăng, quý vô cùng
Gợi cho anh nhớ một vùng quê ta
Gió Lào, nắng hạn, ôi cha
Đói nghèo một thưở thật là thảm thương.

Anh dầu đi khắp muôn phương
Quê hương yêu dấu vẫn thường trong tim
Anh dầu tăm cá, bóng chim
Quê hương sâu thẳm vẫn ghim trong lòng.

Suốt ngày anh ước, anh mong
Chút thời gian rảnh là vòng về quê
Để cùng cô bác đuề huề
Để cùng bạn hữu nón mê một thời.

06/5/2020