Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2019 22:03, số lượt xem: 252

Làm thơ, một bác ở Nghi Xuân,
Lãnh đạo bác khen: có đũa thần.
Chạm phải vào dân, dân hạnh phúc,
Sờ ngay xuống nước, nước canh tân.
Bác rằng độc lập nhờ công Bác,
Bác bảo sang giàu cốt sức dân.
Bác Đảng Nhân dân ai chẳng biết,
Đũa thần chuyện ấy chút phân vân.

23/12/2019
(Bài hoạ thơ)