Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/12/2017 16:03, số lượt xem: 289

Đô-ồng Vực bựa ni đẹp quá chi
Chuẩn nông thôn mới đạt rồi nì
Chiếng trên, chiếng dưới xây vuông vắn
Đàng dọc, đàng ngang láng phẳng lỳ
Nhà xóm, nhà dân hoành tráng hỉ
Nét ngài, nét mặt rạng ngời hì
Trong làng, ngoài ruộng như xưa ấy
Mà lại ngày xưa chẳng thể bì.

01/12/3017
Chú thích: Đô-ồng Vực-t ên địa danh; bựa ni đẹp quá chi-bữa nay đẹp quá chứ; đạt rồi nì-đạt rồi đấy; chiếng-giếng; đàng-đường; hỉ, hì-từ đệm.