Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2018 16:29, số lượt xem: 346

Cả nhà Tết sớm giữa trời cao
Cũng bánh chưng xanh, cũng có đào
Sướng quá bầy con mừng hết biết
Vui lên mụ vợ móc hầu bao
Nhìn sang thiên giới đưa tay vẫy
Ngó phía nhân gian mở miệng chào
Lại bảo vợ con mình hãy xuống
Về quê ăn Tết với quê nào!