Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 20:42, số lượt xem: 247

Bởi tất cả trên đời tiếng thở dài
Từ quá khứ đều vọng về hiện tại
Nên em ơi thế gian này có phải
Đang âm thầm mà nuốt lệ vào trong?

Bởi tất cả trên đời nỗi ước mong
Dù nhỏ nhoi đều tan thành mây khói
Nên em ơi, trả lời anh câu hỏi:
Sống làm gì cho tủi phận nam nhi?

Bởi lập trình tất cả những chuyến đi
Mà đích đến đều mơ hồ, chẳng biết
Nên em ơi, dù có đi mải miết
Suốt một đời, đích đến lại càng xa?