Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2017 22:45, số lượt xem: 266

Ngực trời nõn nượt nõn nà
Thơm hương sữa tự chấm ngà trăng non

Quanh trời sao một đàn con
Mải mê theo gió sao còn rong chơi

Mây mưa vần vũ tơi bời
Ngực trời giờ xám trăng trời giờ nâu.