Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2017 19:04, số lượt xem: 226

Em cùng anh uống thâu đêm
Uống rồi, uống nữa say mềm trời mây.

Ừ thì có thể ta say
Chén này chén nghĩa, chén này chén yêu.

Hai ta nay đã về chiều
Hai ta cùng đã chịu nhiều bão giông.

Trải bao sắc sắc, không không
Ngoài êm, trong ấm cho hồng lòng nhân.

Đêm rồi đêm cũng tàn dần
Lại đây em hỡi cho gần bên nhau.