Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/12/2018 20:17, số lượt xem: 198

Đã vướng đời cò ắt oái oăm,
Cứ chi cò lả với cò quăm?
Thà gầy để giữ đôi chân thẳng,
Hơn béo mà gò cái mỏ khoăm.
Trót đã chuyên cần trưa lại tối,
Nên đành chăm chỉ tháng cùng năm.
Quyết không luồn cúi, không luồn cúi,
Dẫu cả đời này chẳng tiếng tăm.

(Hoạ thơ thầy giáo Tống Trần Lữ)
10/12/2018