Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2018 20:40, số lượt xem: 294

Bữa nay đám hỏi tận Ninh Giang
Đường uốn theo đê đến giữa làng
Lặng lẽ ao sâu đàn cá lượn
Rộn ràng sân khấu tiếng ca vang
Miếng trầu đỏ miệng mừng đôi lứa
Chén rượu hồng môi chúc họ hàng
Cô bác trong làng thì tấm tắc
Bữa nay đám hỏi thật là sang

15/01/2018