Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân

Ân nhã uông hàm nhất phiến tâm
Trân hào hương trở tiết ân thâm
Khoan y bi phát nhân (thiếu hai chữ)
Hoạ sướng do năng biện cổ cầm

 

Dịch nghĩa

Một tấm lòng nồng hậu chân thành
Lại thêm các món trân hào mỹ vị
Không kịp gióc tóc buộc áo
Đã hoạ thơ rất hay mà cũng giỏi bàn luận về nhạc cổ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nồng hậu, chân thành, thoả ước mong
Sơn hào hải vị món ăn ngon
Tóc chưa kịp gióc, chưa cài áo
Xướng hoạ, luận bàn nhạc cổ nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nồng hậu chân thành một tấm lòng,
Trân hào mỹ vị món phương Đông,
Kịp đâu gióc tóc chưa cài áo,
Bàn luận hoạ thơ nhạc cổ phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời