Tặng Quách bạn hoàn kỳ 2

Ấu niên độc sử ái Phần Dương
Kim hỉ vân nhưng hữu thứ lang
Tướng suý phong lưu nhân lỗi lạc
Phú thi khoa mã lưỡng kiêm trường

 

Dịch nghĩa

Thủa nhỏ đọc sử hâm mộ Quách Phần Dương
Nay mừng thấy con cháu của ông có vị trẻ tuổi này
Trong các vị tướng suý ông là phong lưu nhân cách lỗi lạc
Cả làm thơ và cưỡi ngựa đều ưu trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Phần Dương thuở nhỏ từng hâm mộ
Nay cháu con đây có kẻ tài
Tướng soái như ông tay lỗi lạc
Thơ hay, cưỡi ngựa thật là oai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thủa thơ hâm mộ Quách Phần Dương,
Con cháu nay mừng có tấm gương.
Tướng suý ông là tay lỗi lạc,
Làm thơ cưỡi ngựa đều ưu trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời