Tặng Quách bạn hoàn kỳ 1

Thường đức ung dung bất nhị tam
Thù nhân tạc vật quảng uông hàm
Hàn mai khởi phụ đông quân huống
Hoa phát chi chi mãn bắc nam

 

Dịch nghĩa

Đức tính thường ngày ung dung không gì thay đổi được
Đầy đặn khoan dung trọng đãi người tiếp vật
Trong rét lạnh cây mai chẳng phụ ơn thần mùa xuân
Hoa nở khắp cây cành nam cành bắc đều đầy hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ung dung vốn tính không thay đổi
Tôn trọng thiên nhiên quý trọng người
Ơn thấm mai xuân trong giá rét
Bắc nam hoa nở khắp muôn nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ung dung đức tính vẫn không dời,
Đầy đặn khoan dung trọng đãi người,
Mai chẳng phụ ơn, xuân rét lạnh,
Bắc nam hoa nở khắp nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời