Tặng Kim Lăng thi ông Mã Kỳ Tiên kỳ 1

Tùng cù mai sấu cộng bồi hồi
Đại trượng ngô đồ chí khí giai
Thi hậu sổ chi tâm sự bạch
Nguyệt trung thiên lý cố nhân lai
Tàng danh nhàn dật quân chân triết
Phù thế tiêu lao ngã bất tài
Ký cấu vi quang hà đẳng lạc
Dương quang biệt hậu đảo ngâm hoài

 

Dịch nghĩa

Loanh quanh cũng chỉ những tùng béo trúc gầy
Tự đề cao cho là mình cũng có chí khí như “bọn ta”
Sau khi làm thơ cạn vài chén rượu rồi bộc bạch tâm sự
Như dưới ánh trăng có bạn xa ngàn dặm đến thăm
Ẩn danh làm người nhàn dật ông là kẻ chân triết
Vất vả trong cuộc đời chìm nổi tôi đành chịu bất tài
Đã gặp nhau là may mắn rồi lại còn vui như thế nữa
Sau khi chia tay vẫn ghi nhớ ngẫm ngợi trong lòng


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Loanh quanh tùng béo trúc gầy
Tự cho mình cũng cao tay như người
Hàn huyên thơ rượu đầy vơi
Dưới trăng bạn tận chân trời đến chơi
Ẩn danh chân triết là người
Còn ta vất vả bất tài nổi trôi
Gặp nhau vui vẻ lắm rồi
Chia tay lòng vẫn bồi hồi vấn vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Loanh quanh tùng trúc béo hay gầy
Tự đánh giá mình tính khí hay
Rượu cạn vài li cùng bộc bạch
Bạn xa vạn dặm đến vui vầy
Ẩn danh chân triết, thanh nhàn vậy
Cam chịu bất tài, vất vả thay
Đã gặp là may, vui thế nữa
Lòng còn ngẫm ngợi lúc chia tay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Loanh quanh tùng trúc những phì gầy,
Mình tự đề cao chí khí thay!
Tâm sự thơ xong vài chén rượu,
Dưới trăng ngàn dặm bạn thăm đây.
Ẩn danh chân triết ông nhàn dật,
Chìm nổi bất tài đời chịu lây.
Đã gặp là may vui lớn nữa,
Lòng còn nghĩ ngợi lúc chia tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời