Quá Vu Hồ huyện đề vọng phu cơ

Thâm nhai ngưng lập bội thừa trừ
Áo trữ mi gian ý dục thư
Mộng trục hàn châm vân thuỷ ngoại
Tâm minh lão thạch tuyết sương sơ
Kính khai kinh chiếu sơn yêu nguyệt
Thoa chúc dung khan độ khẩu ngư
Vũ quá tẩy trang sầu vị giải
Thấp ngân tà thảo số hàng thư

 

Dịch nghĩa

Bờ sâu đá dựng thừa sức bù trừ
Nỗi hối hận đọng trên mi mắt đã có phần buông dãn
Giấc mộng theo tiếng chày lạnh lẽo đến chốn ngoài mây nước
Ghi lòng tiếng nói của hòn đá từ mùa sương tuyết đầu tiên
Mở gương hãi hùng thấy mảnh trăng treo lưng chừng núi
Tay thoi lơ đãng nhìn những con cá ở bên đò
Cơn mưa rửa sạch trang điểm, nỗi buồn chưa giải được
Mấy hàng cỏ rạp đọng ngấn nước như những dòng thư


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thừa sức bù trừ bờ đá dựng
Buông dãn dần hận đọng trên mi
Theo chày giấc mộng cuốn đi
Mùa đầu sương tuyết đá ghi tạc lòng
Mở gương ra hãi hùng trăng tỏ
Lơ đãng nhìn đàn cá bên đò
Tẩy trang mặt mũi trong mưa
Nỗi lòng còn đó vẫn chưa hết buồn
Mấy hàng cỏ rạp đọng sương
Thành bao ngấn nước như dòng thư ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thừa sức bù trừ bờ đá sâu,
Dãn buông hối hận đọng mi sầu.
Theo chày giấc mộng ngoài mây nước,
Tiếng nói ghi lòng sương tuyết đầu.
Sợ hãi mở gương trăng gác núi,
Tay thoi lơ đãng cá bên đầu.
Điểm trang mưa rửa buồn chưa giải,
Đọng ngấn cỏ nằm những nét thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời