Quá Vĩnh Châu thành

Thắng giáp Kinh Châu ái Vĩnh Châu
Tiêu Tương hồi xứ khởi thành đầu
Đạm nham trúc thuỷ âm nghi hạ
Thanh giản liên hoàng vị xứng thu
Thạch kính thạch đàm kiêm thạch khích
Ngu khê ngu cốc hựu ngu khâu
Phóng tình sơn thuỷ Đường Tư mã
Từ phú tần linh độc giả sầu

 

Dịch nghĩa

Ta yêu Vĩnh Châu vì vùng ấy đẹp nhất Kinh Châu
Châu thành nhô cao trên chỗ hai sông Tiêu, Tương gặp nhau
Trên lèn đá yên tĩnh trúc biếc râm mát như mùa hè
Bên dòng khe xanh sen vàng tung nở hợp ý thu
Gương đá, đầm đá cùng khe đá
Khe ngu, lũng ngu lại gò ngu
Thả tình non nước như Tư Mã đời Đường
Thơ phú từng phen khiến cho người đọc phải buồn rầu


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đẹp nhất Kinh Châu có Vĩnh Châu
Tiêu, Tương vừa đúng chỗ giao nhau
Trên lèn trúc biếc như mùa hạ
Bên suối sen vàng hợp tiết thu
Gương đá, đầm, khe đều có đá
Suối ngu, gò, lũng cũng là ngu
Đời Đường non nước tình Tư Mã
Thơ phú nhiều phen khiến phải rầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vĩnh Châu ta thích nhất Kinh Châu,
Thành chỗ Tiêu Tương, cao gặp nhau.
Trúc biếc trên lèn râm tiết hạ,
Sen vàng bên suối hợp lòng thu.
Đá đầm gương đá cùng khe đá,
Gò lũng gò ngu lại suối ngu.
Tư Mã đời Đường tình đất nước,
Từng phen thơ phú đọc buồn rầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời