Quá Quế Bình huyện nhân Chung Doãn xuất phiến cầu thi toại đề

Phiếm phiếm ngôi tường đạt Quế Bình
Chinh khâm đoan thính phượng hoàng minh
Bích đàm nguyệt tiểu ngân thu hộ
Độc tú tùng cao lục hạ đình
Phu đức cập đồn tiên Trác Lỗ
Đạo tâm như kính hậu Chu Trình
Tử tuyền thuỵ ứng quân tu ký
Tào bộ sa đê nhất phẩm vinh

 

Dịch nghĩa

Nhè nhẹ dong buồm đi tới Quế Bình
Sửa vạt áo nghiêm trang chờ nghe phượng hoàng gáy sáng
Hồ xanh trăng nhỏ những ngôi nhà sáng bạc màu thu
Tùng cao trơ trọi rợp sân xanh bóng như mùa hè
Tài năng cẩn cán hơn cả Trác Lỗ
Đạo đức gương sáng chỉ sau Chu Trình
Suối Tía (Tử tuyền) điềm lành ông nên nhớ
Sẽ sớm đi trên bờ đê với hàm nhất phẩm được vinh thăng


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thuyền đến Quế Bình lướt nhẹ nhàng
Chờ nghe phượng gáy áo nghiêm trang
Hồ xanh trăng nhỏ thu bàng bạc
Sân rợp tùng cao hạ chói chang
Trác Lỗ còn thua tài mẫn cán
Chu Trình chẳng khác tính đàng hoàng
Tử Tuyền cát vượng ông nên nhớ
Sớm bước trên đê nhất phẩm thăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồm dựng Quế Bình đi nhẹ nhàng,
Sáng nghe phượng gáy áo nghiêm trang.
Hồ xanh trăng nhỏ màu thu bạc,
Tùng rợp bóng sân hè chói chang.
Cẩn cán tài năng hơn Trác Lỗ,
Sáng gương đạo đức sau Chu Trình.
Điềm lành Suối Tía ông nên nhớ,
Sớm bước trên đê nhất phẩm vinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời