Quá Quý huyện

Niểu niểu Hương giang địch sổ thanh
Chu phu tiếu chỉ Uất Bình thành
Cầm đề Lục tỉnh quất sơ dựng
Yên mạc Long Sơn trà dĩ phanh
Tử luyện tuyền linh nghi hữu ứng
Cam đường âm bạc khủng vô tình
Thạch Chung tăng thuyết năng chiêu vũ
Viêm xích biếm nhân thí nhất minh

 

Dịch nghĩa

Mấy tiếng sáo vẳng cất trên Hương giang
Người phu thuyền cười chỉ tay về phía thành Uất Bình
Chim kêu bên giếng Lục Tục, cây quất vừa nhú quả
Núi Long Sơn khói mờ, ấm trà vừa mới pha
Suối Tử Tuyền trải lụa, ngờ là có linh ứng
Dưới bóng cây cam đường chỉ lo không có tình cảm với dân
Nhà sư nói, đá núi Thạch Chung có thể gọi mưa to gió lớn
Mùa viêm nhiệt thử lấy đá ấy làm kim châm chữa bệnh xem sao?


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Văng vẳng Hương giang sáo vọng qua
Phu thuyền cười chỉ Uất Bình nha
Chim kêu giếng Lục, quất vừa nhú
Khói phủ núi Long, trà vửa pha
Tử Tuyền suối gợi cầu tất ứng
Cam đường cây nhắc hiểu dân nha
Thạch Chung sư nói hô mưa gió
Kim đá mài châm bệnh khỏi à?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Véo von tiếng sáo giữa sông Hương
Cười nói thuyền phu đứng chỉ đường
Quất nở chim ca bên Lục Tục
Trà pha khói toả đỉnh Long Sơn
Trên dòng suối Tía phun trào nước
Dưới bóng cam đường nghĩ tới dân
Đá núi Thạch Chung hô sấm chớp
Liệu mài nhọn để được kim châm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáo vẳng Hương giang cất ở xa,
Phu thuyền cười chỉ Uất Bình qua.
Chim kêu Lục Tục quất vừa nhú,
Mờ khói Long Sơn trà mới pha.
Trải lụa Tử Tuyền ngờ ứng nghiệm,
Cam đường dưới bóng lo dân nhà.
Thạch Chung sư nói gọi mưa gió,
Lấy đá làm kim chữa bệnh à?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời