Quá Hoành Châu

Nhân đạo Hoành Châu sản dị anh
Yên hà hào khí bán thiên hoành
Tuý hương quảng đại viên minh trọng
Tú động bàn hoàn thế vụ khinh
Thánh miếu lâm than nhiêu phát địa
Đào thôn quá vũ bội kiều tinh
Doãn Cao tuyên [?] tri hà hứa
Khả sái cầm đài ngã nhất thinh

 

Dịch nghĩa

Người ta nói Hoành Châu sản sinh anh tài tuấn kiệt
Hào khí ở nơi ráng mây khói sóng toả lan nửa bầu trời
Làng say rộng lớn, lời ước với vượn hạc là nghĩa nặng
Trong động đẹp, coi khinh mọi quẩn quanh tù túng của cuộc đời
Chỗ miếu thành nhìn ra sông là vùng đất mầu mỡ tươi tốt
Sau cơn mưa quang cảnh thôn Đào tươi đẹp bội phần
Hình như ông châu doãn họ Cao gọi ai đó
Hỏi có thể gẩy một khúc đàn cho ta nghe chăng?


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nghe nói Hoành Châu lắm bậc tài
Toả lan hào khí nửa bầu trời
Làng say hẹn ước bao chim vượn
Động đẹp coi khinh mọi thói đời
Vùng bãi đất màu bên miếu toạ
Thôn Đào cảnh đẹp buổi mưa rơi
Hình như Cao Doãn kêu ai đó
Mong được nghe đàn một khúc chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Châu nghe nói lắm anh tài,
Hào khí khói mây toả khắp trời.
Lời ước làng say sâu vượn hạc,
Coi khinh động đẹp túng tù đời.
Nhìn sông thành miếu vùng xanh tốt,
Mưa tạnh Thôn Đào cảnh đẹp tươi.
Châu doãn họ Cao kêu gọi đó,
Khúc đàn thử gẩy ta nghe chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời