Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận

Hậu kim nhị nhật thị trùng dương
Nhất ốc tiên chi lưỡng tụ hương
Thu ý luyến quân quân luyến ngã
Quân tài khủng diệc chiết chi lang

 

Dịch nghĩa

Sau hôm nay hai ngày nữa là tiết trùng dương
Cầm một cành tiên hương thơm toả cả hai tay áo
Ý mùa thu mến ông, ông mến tôi
Tài nghệ của ông e rằng cũng chỉ là “chàng bẻ cành” thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vài ba ngày nữa tiết trùng dương
Cầm một cành tiên toả ngát hương
Thu ý hai ta cùng mến cảm
Tài ông đáng bậc “chiết chi lang”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sau hai ngày nữa tiết trùng dương,
Cầm cả hai tay cành tụ hương,
Thu ý mến ông tôi được mến,
Tài ông là bậc Chiết Giang Vương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời