Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác

Song điểu giang đường nhất tuyến thông
Ninh thành bài hạ hoán biển bồng
Phiêu diêu tự lý can đầu thượng
Huyên phất như hành bao vũ trung
Nhãn độ cư tư thiên lý bích
Mộng trì Câu Lậu nhất luân hồng
Bất hoàng khải xử ngô nho sự
Cảm vọng yên hà tiếu ngạo ông

 

Dịch nghĩa

Xa xa ngoài cửa thuyền là sông và hồ thông liền một dải
Đổi đi thuyền nhỏ dưới tấm biển đề tên “thành Nam Ninh”
Mũi sào lắc lư tưởng chừng thuyền sắp lật
Bọt sóng tung toé như trong cơn mưa
Mắt nhìn khoảng sông xanh nước biếc ngàn dặm này
Hồn mộng vẫn ruổi về vầng hồng trên núi Câu Lậu
Công việc nhà nho ta cũng chẳng gì phải vội vàng
Dám mong làm ông già cười ngạo giữa khói sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngoài bến sông hồ một dải thông
“Nam Ninh” thuyền nhỏ nước mênh mông
Phu chèo tay lái thuyền nghiêng ngả
Sóng vỗ bụi mù bọt toé tung
Mắt ngắm khoảng không dòng nước biếc
Hồn mơ Câu Lậu núi vầng hồng
Nhà nho thư thả trong công việc
Ngạo nghễ ông già chỉ dám mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền bến sông hồ một dải thông,
Nam Ninh thuyền nhỏ đổi đi sông,
Mũi sào lắc tưởng chừng sắp lật,
Bọt sóng tung như mưa gió dông.
Mắt nhìn ngàn dặm sông nước biếc,
Hồn mơ Câu Lậu ruổi vầng hồng.
Công việc nhà nho còn thư thả,
Lão già cười ngạo giữa khói sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời