Ngoài bến sông hồ một dải thông
“Nam Ninh” thuyền nhỏ nước mênh mông
Phu chèo tay lái thuyền nghiêng ngả
Sóng vỗ bụi mù bọt toé tung
Mắt ngắm khoảng không dòng nước biếc
Hồn mơ Câu Lậu núi vầng hồng
Nhà nho thư thả trong công việc
Ngạo nghễ ông già chỉ dám mong