Hoạ lại bộ tôn đài Bán Tiên nham vận

Tức động tư nhân hống động nhiên
Cát Hồng nhân dĩ tuý trung tiên
Loan khám bán yêm Vô Lượng phật
Ngao áp tả mông bất động thiền
Nhật quán bộc kinh viên ổn hộ
Hổ khê tống khách hạc kinh miên
Huy hoàng lại tịch tăng cô ý
Nhân tại tùng quan ảnh tại tuyền

 

Dịch nghĩa

Vào trong động lòng khôn nguôi cảm nhớ người xưa
Cát Hồng nay đã hoá thành ông tiên say
Vách núi nửa che khám thờ có thờ thần Vô Lượng
Giữa khoảng đá lõm đất nghiêm tượng Phật như ngồi thiền
Hàng ngày phơi nắng đọc kinh có đàn vượn hộ vệ
Tiếng tiễn khách bên khe Hổ khiến chim hạc tỉnh giấc
Gió lặng ánh chiều vàng nhà sư cô đơn đứng tựa cửa
Người ở trong cửa tam quan mà bóng ở dưới lòng suối.


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vào động nhớ người mãi tới nay
Cát Hồng lại đã hoá tiên say
Khám thờ Vô Lượng uy nghiêm thế
Mỏm đá Phật thiền lởm chởm thay
Trong nắng đọc kinh, phơi, vượn ngó
Bên khe tiễn khách, động, chim bay
Nhà sư tựa cửa chiều thanh vắng
Thấp thoáng suối soi bóng dáng này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vào động người xưa cảm nhớ thay,
Cát Hồng nay đã hoá tiên say,
Thờ thần Vô Lượng che sườn núi,
Tĩnh toạ Phật thiền đá lõm đây.
Phơi nắng đọc kinh đàn vượn ngắm,
Hổ khê tiễn khách hạc đàn bay.
Sư ông tựa cửa chiều gió lặng,
Người ở tam quan bóng suối này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời