Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi

Nhị thất thu nga hộ khách thuyền
Lâm cao hệ lãm chiếu thanh liên
Tam thiên ấp hộ thư xuân ý
Bác vạn nhân gia thốc hoá thiên
Dã thị Ngư Dương kỳ tú hậu
Kỷ cơ Thục quận hạc khu tiền
Huân thần xuất thú tư hoàng độc
Nhất tự Hàn công nhập chính niên

 

Dịch nghĩa

Dăm bảy con ngỗng mùa thu bơi theo hộ tống đoàn thuyền khách
Lên cao buộc thuyền nhìn dòng nước in nền trời tạnh sáng
Ba nghìn hộ dân ấp thư thái trong cảnh sắc mùa xuân
Trăm vạn nhà dân nối nhau chạy dài đến chân trời
Đó cũng là nơi cảnh đẹp có sông nhánh Ngư Dương phía sau
Làm nền cho thế hạc đuổi của đất Ba Thục phía trước
Bậc huân thần đi nhậm vẫn nhớ tích bò vàng ăn mạ
Như công tử nước Hàn đã nói khi nhập chính


Tích “Bò vàng ăn mạ” nói về thuật “hiện trị” của Hàn Phi Tử, trị nước phải xuất phát từ thực tế, nắm vững tin tức. Khi nghe tấu có con bò vàng ăn mạ bên đường, Hàn Chiêu Vương đã xuống lệnh: “Mùa gieo mạ, cấm bò ngựa không được xuống ruộng mạ nhà dân”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ngỗng thu hộ tống đoàn thuyền
Lên cao nhìn nước in nền trời xanh
Ba ngàn hộ ấp hân hoan
Nối nhau trăm vạn nhà dân dặm trường
Phía sau sông nhánh Ngư Dương
Ba Thục phía trước hạc vươn cánh vờn
Bò vàng ăn mạ nhà dân
Tích Hàn công tử huân thần phải ghi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dăm bảy ngỗng thu, hộ tống thuyền
Lên cao, thuyền cột, nước soi thiên
Ba nghìn thôn hộ, xuân thư thái
Trăm vạn nhà dân, cảnh nối liền
Đẹp nhánh Ngư Dương, sông rẽ hậu
Vững miền Ba Thục, hạc vươn tiền
Huân thần nhậm tích “bò vàng”, nhớ
Hàn Tử nói rồi, nhập chính niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dăm bảy ngỗng thu hộ tống thuyền,
Lên cao nhìn nước sáng mưa yên.
Ba nghìn dân hộ xuân thư thái,
Trăm vạn nhà dân dài chạy liền.
Cảnh đẹp Ngư Dương sông nhánh hậu,
Làm nền Ba Thục hạc bay tiền.
Huân thần nhớ “bò vàng ăn mạ”,
Hàn tử nói rồi nhập chính niên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời