Biệt cựu thuyền chủ tính Đường

Thương trung nho giả mạn tầm thường
Cầm nguyệt phong phàm ái nhĩ Đường
Khoái ngã nhất sà tân cửu khuyết
Mộng quân tân tuế hội hành Tương

 

Dịch nghĩa

Chẳng phải tầm thường, ông là nhà nho trong giới thương nhân
Đàn trăng buồm gió, người họ Đường thật đáng yêu
Ông đã cho thuyền ta đi nhanh để đến làm khách nơi cửa khuyết
Mong năm sau lại sẽ gặp thuyền của ông ở sông Tương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thương, nho ông chẳng tầm thường
Đàn trăng buồm gió bác Đường yêu sao
Thuyền vào cửa khuyết chèo mau
Sông Tương chờ đợi năm sau hẹn hò

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Nho, thương ông thật chẳng tầm thường
Buồm gió, đàn trăng, mến họ Đường
Ông giúp thuyền nhanh vào cửa khuyết
Tôi mong năm tới đợi sông Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nho thương giới chẳng tầm thường,
Buồm gió đàn trăng người họ Đường.
Đã giúp thuyền nhanh vào cửa khuyết,
Năm sau mong gặp ở sông Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời