Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thượng kỳ 2

Chấn tân bái biệt kỷ biều tề,
Dao ấp từ phong quá Hổ Khê.
Mã trục oanh hoa thiên lý bắc,
Tâm hoành dực chẩn nhất thiên tê (tây).
Mỗi sầu thanh bích vô nhân túc,
Hà sự câu chu hướng khách đề.
Khước ức giang đê bồi khám nhật,
Thăng kim vạn liễu thưởng hàng đê.

 

Dịch nghĩa

Sau khi chia tay ở bến đông đã uống cạn mấy bầu rượu đầy,
Từ xa muốn ôm lấy ngọn gió lành đã thổi qua Hổ Khê.
Trên đường oanh kêu hoa nở, vó ngựa rong ruổi về phía bắc,
Lòng vẫn hướng về phương Dực Chẩm phía trời tây.
Đang lúc buồn vì trong chốn non xanh nước biếc không người ở,
Không hiểu sao lại có tiếng thuyền câu vẳng đến?
Làm cho ta nhớ lại những khi [tháp tùng đại nhân] đi điều tra đê điều,
Còn vui hơn cả hôm nay được ngắm cảnh đẹp ngàn liễu trên đê lớn.


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chia tay ở bến đông hôm ấy
Rượu đến nay đã mấy bầu vơi
Muốn ôm lấy ngọn gió trời
Mát lành tự chốn xa vời Hổ Khê.

Ngựa hướng bắc, phi về: nhanh, chậm
Lòng vẫn còn Dực, Chẩm trời tây
Non xanh, nước biếc ngất ngây
Sao không người ở...? Sầu đây càng sầu.

Thuyền câu tiếng từ đâu văng vẳng
Làm cho ta nhớ Đặng đại nhân
Tuần đê hộ tống xa gần
So nay, cảnh ấy muôn phần vui hơn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Ly biệt bến đông cạn chén đầy
Hổ Khê chạnh nhớ lúc chia tay
Chim, hoa, vó ngựa phi về bắc
Dực, Chẩn, chân trời ngoảnh hướng tây
Nước biếc non xanh nơi vắng vẻ
Thuyền câu tiếng vẳng cảnh buồn thay
Nhớ khi Thiếu Phó đi tuần thú
Hơn cảnh xem đê liễu lúc này

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia biệt bến đông cạn rượu đầy,
Hổ Khê ôm ngọn gió qua đây.
Oanh, hoa, vó ngựa dong về bắc,
Dực, Chẩm hướng về trời phía tây.
Buồn chốn non xanh không kẻ ở,
Vẳng nghe thuyền câu gió buồm lay?
Tháp tùng ta nhớ đi tuần thú,
Hơn cảnh hôm nay ngàn liễu này.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời