Động Đình hồ hoài cổ

Tương Phi du hậu ký cư chư
Vạn lý man mang nhất tự sơ
Thu nguyệt chiếu tàn nhân hỷ uý
Điều đồng thu tận thế thừa trừ
Trường yên thuỳ thị Đào Chu đĩnh
Số nhạn phi tà Liễu Nghị thư
Lương dạ tiên ông hà xứ phiếm
Thương châu bát thập khải vô ngư

 

Dịch nghĩa

Sau chuyến chơi xa, hai bà Tương Phi đã đến ở nơi đây
Vẫn là một miền sông nước mênh mông muôn dặm như thủa xưa
Trăng thu tàn bóng, lòng người vui mừng được an ủi
Dỏ lừ thu về thảy đều có cá, đó là luật thừa trừ ở đời
Làn khói dài kia, không biết ai đó đang chèo con thuyền của Đào Chu
Mấy con chim nhạn sà liệng chuyển thư cho Liễu Nghị
Trong đêm đẹp trời, Tiên ông dạo thuyền đến nơi nao?
Chẳng nhẽ ở chốn sông nước tám mươi dặm này lại không có cá?


Tương, Phi là hai bà phi vợ vua Thuấn, tên là Nga Hoàng và Nữ Anh, con gái vua Nghiêu. Tương truyền, sau khi chết, hai bà thành thần sông Tương, một nhánh chính của hồ Động Đình.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tương, Phi khi đã đi xa
Về miền sông nước dặm mờ mênh mông
Trăng thu an ủi cõi lòng
Đem về đầy cá chật trong dỏ lừ
Ở đời có luật thừa trừ
Ai chèo thuyền của Đào Chu thuở nào
Nhạn đàn phấp phới trời cao
Chuyển thư Liễu Nghị, nơi nào Tiên ông?
Đêm về cảnh đẹp trời trong
Thuyền Tiên lướt sóng trên sông. Cá nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tương Phi đã đến ở đây ư
Sông nước như xưa vạn dặm ừ
Tàn bóng trăng thu, lòng chẳng tủi
Cá đầy lừ dỏ, luật thừa trừ
Đào Chu, ai nhỉ đang chèo nốc
Liễu Nghị, nhạn nào sẽ chuyển thư
Đêm đẹp Tiên ông thuyền lướt dạo
Tám mươi dặm nước cá đâu, hừ?


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tương Phi hai bà đã về đây,
Sông nước mênh mông muôn dặm xưa,
Khuất bóng trăng thu lòng chẳng tủi,
Cá đầy tràn dỏ luật thừa trừ.
Đào Chu thuyền đó dài làn khói?
Liễu Nghị nhạn nào lượn chuyển thư?
Đêm đẹp Tiên ông thuyền đến dạo,
Tám mươi dặm nước cá sông đầy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời