Đề Tỉ Can miếu

Khải toán thân phi Khiết
Đãn bi Trụ bất Nghiêu
Đường nhân nguyện bất nguyện
Như ngã hữu tùng điều

 

Dịch nghĩa

Chẳng phải mình không là Khiết
Chỉ buồn vì Trụ chẳng phải Nghiêu
Người Đường Ngu dù muốn hay không
(Việc đã xẩy ra cũng) như ta đang có một cành tùng


Tỉ Can là trung thần cuối đời Ân, can ngăn vua Trụ dâm loạn. Vua sai mổ lấy tim xem to hay nhỏ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chẳng phải mình không là Khiết được
Nghiêu hiền còn Trụ giết tôi trung
Người Đường dù muốn hay không muốn
Như tựa trong tay đã có tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng phải mình không là Khiết thôi,
Chỉ buồn vì Trụ chẳng Nghiêu rồi,
Đường Ngu dù muốn hay không muốn,
Đang có như ta cành bách thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời