Đáp hữu doanh Chu Đại Tổng trấn quan yến tiếp

Bồng bình phụ bách sấm Ninh thành
Nhất tiếp ôn nhan nhãn bội thanh
Tiêu quốc tháp đài danh tịnh thính
Vũ hầu di trụ [?] đồng thanh
Phần Dương ân nhã cầm đường tĩnh
Dương Thúc phong lưu cầu tử khinh
Kiến Vũ kỳ phùng thù vạn cảm
Nhất sinh cảm ngự thử ân vinh

 

Dịch nghĩa

Trôi nổi theo đoàn thuyền đang tiến vào thành Nam Ninh
Gặp nhau nét mặt ôn tồn những đôi mắt như xanh thêm bội phần
Tháp và đài của tướng quốc Tiêu Hà đều nổi tiếng
Cột đồng của Vũ Hầu Gia Cát Lượng một màu xanh
Quách Phần Dương nho nhã phòng đánh đàn yên tĩnh
Dương Thúc (Ngao) phong lưu chiếc áo cừu nhẹ tênh
Có duyên kỳ lạ được gặp ở thành Kiến Vũ thật muôn vàn cảm xúc
Cả đời người đâu dám mong có được ơn vinh này


Thành Nam Ninh còn có tên là Kiến Vũ.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đoàn thuyền trôi nổi đến Nam Ninh
Gặp gỡ ôn tồn ánh mắt xanh
Đài tháp Tiêu Hà danh chói lọi
Cột đồng Cát Lượng sắc thiên thanh
Quách Phần nho nhã đàn yên lặng
Dương Thúc phong lưu áo nhẹ tênh
Gặp gỡ duyên may thành Kiến Vũ
Suốt đời đâu dám ước ơn vinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đoàn thuyền trôi nổi vào Nam Ninh,
Gặp mặt ôn tồn đôi mắt xanh.
Đài tháp Tiêu Hà đều nổi tiếng,
Cột đồng Gia Cát một màu xanh.
Phần Dương nho nhã đàn yên tĩnh,
Dương Thúc phong lưu áo nhẹ tênh,
Kiến Vũ duyên may muôn cảm xúc,
Cả đời đâu dám được ơn vinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời