Đáp Tưởng bạn tống tặng phiến tịnh hương kỳ 1

Bạch đoàn tà bát thu thiên nguyệt
Nguyệt hạ khinh phiêu quế tử hương
Nguyệt bạch hương khinh ngư địch niểu
Mộng quân đồng bách phiếm Tiêu Tương

 

Dịch nghĩa

Cầm chiếc quạt trắng phẩy nhẹ trong đêm trăng mùa thu
Dưới trăng quạt thoảng thơm mùi hương quế
Trăng sáng hương bay tiếng sáo thuyền câu vẳng lại
Mơ thấy cùng ông ngồi thuyền chơi trên sông Tiêu Tương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Mùa thu phe phẩy quạt đêm trăng
Thoang thoảng quế thơm ngắm chị Hằng
Tiếng sáo thuyền câu đâu vẳng lại
Mơ cùng bác cưỡi sóng Tiêu giang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa thu phẩy nhẹ quạt đêm trăng,
Quạt thoảng dưới trăng thơm quế hương,
Tiếng sáo thuyền câu bay vẳng lại,
Mơ chơi cùng bạn thuyền Tiêu Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời