Lặng lẽ như là dòng sông
Dẫu đang mùa hạ cũng không ồn ào
Hai bờ cổ tích ca dao
Theo dòng kỷ niệm chảy vào trang thơ
Sông như tiếng mẹ ầu ơ
Cánh cò nuôi lớn mộng mơ một thời
Trăng sao cùng với mây trời
Phù sa màu mỡ đắp bồi thế gian.


Nguồn: Đinh Nam Khương, Lặng lẽ một dòng sông, NXB Hội Nhà văn, 2013